тоног төхөөрөмж ба багаж хэрэгслийн хоорондын ялгаа