бутлуурын үйлдвэртэй холбоотой байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө