ph300 конус хэлбэрийн зэвэрдэггүй гантай холбоотой мэдээлэл