төмрийн хүдрийг ямар томоохон үйлдвэрүүд ашигладаг