нунтаг идэвхжүүлсэн нүүрс түүхий нүүрстөрөгч үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж